Sticky Drama

(SV)

Sticky Drama är det långsiktiga konstnärliga samarbetet mellan Agnes Östergren, Olof Runsten, Patsy Lassbo, Ruby Nilsson och Sara Fors. Samarbetet har som mål att dels bedriva konstnärlig utveckling och research tillsammans, simultant med mer eller mindre omfattande konstnärliga produktioner som riktar sig mot publik.

(ENG)

Sticky Drama is the long-term artistic collaboration between Agnes Östergren, Olof Runsten, Patrik Patsy Lassbo, Ruby Nilsson and Sara Fors. The aim of the collaboration is to pursue artistic development and research together and to make artistic productions aimed at audiences.