Sara Fors

(SV)

BA i Scenkonstproduktion från Stockholms Dramatiska Högskola. Verksam som producent sedan 2012 inom scenkonst och musik, med bland annat verk som “A map to get lost” på Backa Teater/StDH (2017) och inom det fria experimentella musikfältet som producent och ordförande för Norbergfestival/Anrikningsverket. Tidigare har hon arbetat som producent med bland annat Lumor, teater mutation, Uppsala Stadsteater och nu på Blixten & Co.

 
(ENG)

BA in Management for Performing Arts from Stockholm Academy of Dramatic Arts. She has worked professionally as a producer within performing arts and music, with works such as “A map to get lost” at Backa Teater/StDH (2017) and within the experimental music field as producer and chairman of Norbergfestival/Anrikningsverket. Previously she has produced works for theatres such as Lumor, teater mutation, Uppsala Stadsteater and currently Blixten & Co.

sara@stickydrama.se ∙