Ruby Nilsson

(SV)

BA i Estetik från Södertörns Universitet. Hen var senast aktuell med “A map to get lost” (2017) på Backa Teater som sitt praktiska slutmoment på sin examen i estetik och “Artificial Commoner” (2017) tillsammans med Moa Sjöstrand på galleri DELFI i Malmö.

ruby@stickydrama.se ∙