Patsy Lassbo

(SV)
BFA i Ljuddesign för scenkonst från Stockholms Dramatiska Högskola 2017. Audio Engineering Diploma från SAE Institute 2008. Professionellt verksam scenkonstnär och teaterarbetare sedan 2012. Hens konstnärskap har kommit att omfatta framförallt komposition, ljud och ljus-design samt tekniska lösningar för teater, dans, koreografi och performance. Har de senaste åren tagit rollen som livemusiker och performer i större utsträckning i dessa sammanhang. Tidigare arbeten: “Göra sig av med Eddy” (2017) på Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen, “A map to get lost” (2017) på Backa Teater/StDH, “Forever” (2016) med Ofelia Jarl Ortega på bl.a MDT.  
(ENG)
Sound Design for Performing Arts BFA from Stockholm Academy of Dramatic Arts 2017. Audio Engineering Diploma from SAE Institute 2008. Professional artist and theatre worker in the performing arts field since 2012. Music composition, sound and lights design and technical solutions for theatre, dance, choreography and performance has been their main artistic expertise since then. In recent years they have taken the role as live musician and performer to a bigger extent in these contexts. Earlier works:Krilon” (2018) at Kulturhuset Stadsteatern, “A map to get lost” (2017) at Backa Teater/StDH, “Forever” (2016), "Shredder" (2018) and "B.B." (2018) with Ofelia Jarl Ortega at MDT, Impulstanz, Black Box Theatre and other venues. www.laserbov.com ∙ ∙ info@laserbov.com ∙ foto: David Holland